Πάνω από 100 πρώτες επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG ή Bypass) με ποσοστό θνητότητας μηδέν

Από την έναρξη της λειτουργίας του Cardiac Innovation Center του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου έχουν διενεργηθεί με απόλυτη επιτυχία πάνω από 100 πρώτες επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG ή Βypass) με ποσοστό θνητότητας ΜΗΔΕΝ (Μηδέν θνητότητα διεγχειρητική, νοσοκομειακή και 30 ημερών!).

Πάνω από 100 πρώτες επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης ( Cabg ή Bypass) με ποσοστό θνητότητας μηδέν

Το ποσοστό θνητότητας της επεμβάσης αορτοστεφανιαίας παράκαμψης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία και η συνολική υγεία του ασθενούς, τον αριθμό των φραγμένων αρτηριών, τη λειτουργία της καρδιάς και τη παρουσία άλλων παράπλευρων διαγνώσεων (διαβήτης, πνευμονοπάθεια κλπ). Συνολικά το Bypass είναι μια σχετικά ασφαλής διαδικασία και το ποσοστό θνητότητας έχει μειωθεί σημαντικά με τα χρόνια μαζί με την πρόοδο στις χειρουργικές τεχνικές και τεχνολογία. Ωστόσο, το ποσοστό θνητότητας μπορεί να είναι υψηλότερο για ασθενείς που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν πολλαπλές συννοσηρότητες ή χρειάζονται επείγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω καρδιακής προσβολής ή άλλων επιπλοκών.

Σύμφωνα με την American Heart Association, το ποσοστό θνητότητας για CABG είναι μικρότερο από 2% για τους περισσότερους ασθενείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γερμανική Καρδιοχειρουργική Εταιρία δίνει ποσοστό θνητότητας 2,7% για τις επεμβάσεις Bypass, κάτι που αποδεικνύει ότι το κέντρο μας έχει συγκρίσιμα, εάν όχι καλύτερα αποτελέσματα, από μεγάλα κέντρα του εξωτερικού.

Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών είναι τα 66 έτη, από τους οποίους 90% ήταν άνδρες, ενώ 10% γυναίκες.

Ο νεότερος μας ασθενής ήταν ηλικίας μόλις 38 χρονών, ενώ ο πιο ηλικιωμένος μας ασθενής ήταν 84 χρόνων όταν διαγνώστηκαν και υποβλήθηκαν σε επέμβαση Bypass.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ το ποσοστό θνητότητας της επέμβασης Bypass είναι χαμηλό, η διαδικασία εξακολουθεί να ενέχει ορισμένους κινδύνους, όπως αιμορραγία, μόλυνση, εγκεφαλικό επεισόδιο και νεφρική ανεπάρκεια. Ακόμα και εκεί τα αποτελέσματα μας είναι εξαιρετικά με μηδέν ασθενείς που χρειάστηκαν επανεπέμβαση για αιμορραγία, μηδέν ασθενείς με εν τω βάθυ μόλυνση ενώ κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε αιμοδιάλυση μετά από επέμβαση Bypass. Μόνο ένας ασθενής παρουσίασε νευρολογικό επεισόδιο μετεγχειρητικά, το οποίο δεν του άφησε κανένα υπολειπόμενο πρόβλημα.