Υποχρεώσεις Ασθενών

Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν παίρνει, πριν την εισαγωγή του στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.

Πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του νοσηλευτικού προσωπικού, να σέβεται το χώρο νοσηλείας, τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τους κανονισμούς ασφαλείας και γενικής λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Υποχρεώσεις Ασθενών