ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση Εργασίας

Θέση:

Προσωπικά Στοιχεία

  • Ναί Όχι
  • Έγγαμος Άγαμος
  • Ναί Όχι

Βιογραφικό Σημείωμα

Επισυνάψτε το βιογραφικό σας:

Εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (π.χ. πτυχιακός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, κτλ)

Γλώσσες

Άλλες Επιπρόσθετες Γνώσεις και Ικανότητες(π.χ. γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή)

Προϋπηρεσία(Εργασιακη εμπειρία)

Συστάσεις

Γνωστοποιώ ότι οι πληροφορίες που έχουν δοθεί είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς.

Εύρεση Ιατρού

  • Αναζήτηση


Στον γιατρό μου και σε όλο το προσωπικό της κλινικής Apollonio θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, που με τόση πολλή ανιδιοτέλεια με περιέθαλψαν στην τόσο δύσκολη επέμβασή μου. Ιφιγένεια Πατσαλή

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και στη κάθε μια ξεχωριστά για την κατανόησή , την ευγένεια, την αγάπη, τη συμπαράσταση και την ανθρωπιά σας. Αυτά είναι χαρακτηριστικά υπέροχων ανθρώπων. Κάνατε τον πόνο μας υποφερτό. Σας ευχαριστώ, Χρίστος Μιχαηλίδης