Ελάχιστα Επεμβατική Νευροχειρουργική

Η νευροχειρουργική ομάδα Brain & Spine Surgery που συστάθηκε το 2019 στο Απολλώνειο Νοσοκομείο έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.500 επεμβάσεις έως σήμερα, εφαρμόζοντας τεχνικές και πρωτόκολλα και χρησιμοποιώντας συστήματα πρωτοποριακά στην Κύπρο.

Ελάχιστα Επεμβατική Νευροχειρουργική

Η νευροχειρουργική ομάδα Brain & Spine Surgery:

  • πρωτοποριακή ενδοσκοπική χειρουργική εγκεφάλου, όπου μέσω της μύτης του ασθενούς, χωρίς τομές, είναι δυνατή η αντιμετώπιση πληθώρας παθήσεων της υπόφυσης και της βάσης του εγκεφάλου.
  • εισήγαγε τη ρομποτική νευροπλοήγηση για την ασφαλή αφαίρεση όγκων του εγκεφάλου, καλοήθεις ή κακοήθεις.
  • εφαρμόζει διεθνή πρωτόκολλα εγρήγορσης κρανιοτομής, για τη θεραπεία περιπτώσεων όγκων εγκεφάλου κοντά σε κέντρα κίνησης ή ομιλίας, πρωτόκολλα στα οποία ο ασθενής παραμένει ξύπνιος κατά τη διάρκεια της επέμβασης για καλύτερη χαρτογράφηση του εγκεφάλου και ασφαλέστερη αφαίρεση του όγκου.
  • εφάρμοσε για πρώτη φορά ρομποτικά καθοδηγούμενη βαλβίδα υδροκεφαλικής τοποθέτησης κεντρικού καθετήρα για την εξάλειψη της πιθανότητας αποτυχίας τοποθέτησης.
  • συμμετέχει ενεργά στην τυπική Μονάδα Εγκεφαλικού, στην οποία αντιμετωπίζονται όλα τα εγκεφαλικά (αιμορραγικά ή ισχαιμικά) σε συνεργασία με Νευρολόγο, Επεμβατικό Νευροακτινολόγο και Εντατικολόγο. Στην περίπτωση των ανευρυσμάτων του εγκεφάλου, προσφέρονται τόσο χειρουργικές (απόκομμα) όσο και ενδαγγειακές (εμβολισμός) επιλογές.

Πρωτοπορίες στη Χειρουργική Εγκεφάλου

Πρωτοπορίες στη Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης

Η νευροχειρουργική ομάδα Brain & Spine Surgery:

Είναι η μοναδική ομάδα στην Κύπρο (εντός ή εκτός ΓεΣΥ) που χρησιμοποιεί το πλέον ελάχιστα επεμβατικό σύστημα δισκεκτομής Medtronic MATRx tubular microdiscectomy, για την αντιμετώπιση δισκοκηλών της σπονδυλικής στήλης.

Πρόσφατα, αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία περιστατικά χειρουργικής εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης με την χρήση του 3D ρομποτικού μικροσκοπίου Aesculap AEOS και της διεγχειρητικής νευροπλοήγησης Seaspine Flashnavigation 7D.

Ο εξοπλισμός αυτός μειώνει την παρεμβατικότητα του χειρουργείου και αυξάνει την χειρουργική ασφάλεια. Πρωτοποριακός εξοπλισμός όχι μόνο για τα Κυπριακά αλλά και τα πανευρωπαϊκά δεδομένα (1 από τα 4 κέντρα στην Ευρώπη αυτή την στιγμή).