Ιατρικός Τουρισμός

Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού υψηλής ποιότητας. Εκτός από τις εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες και το φυσικό κάλος, που ευνοούν την αποκατάσταση και την αποθεραπεία, είναι χώρα μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος, διαθέτει υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες, έχει εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό, άριστες ξενοδοχειακές υποδομές, ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, ενώ παραμένει μια χώρα ασφαλής και φιλική προς τους διεθνείς ασθενείς.

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Διεθνών Ασθενών του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου έχει προχωρήσει σε συμφωνίες με μεγάλα γραφεία του εξωτερικού που ασχολούνται αποκλειστικά με τον ιατρικό τουρισμό και ήδη παρέχει ιατρική περίθαλψη σε διεθνείς ασθενείς, φροντίζοντας την άνεση και ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της παραμονής και θεραπείας τους. Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο συνεργάζεται επίσης με τις μεγαλύτερες ξένες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. Η συνεργασία αφορά στην αντιμετώπιση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας και καλύπτονται με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθώς και στην παροχή προνομίων υγείας για εξωτερικά και επείγοντα περιστατικά.

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού τομέα, φροντίζει ώστε ο κάθε ασθενής να λαμβάνει την καλύτερη εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τη νοσηλεία, την αγωγή και την αποθεραπεία του.

Ιατρικός Τουρισμός