Χειρουργική

Το Χειρουργικό Τμήμα του Απολλωνείου Ιδιωτικού Νοσοκομείου είναι στελεχωμένο από έμπειρο, πλήρως εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στόχος του είναι η παροχή αξιόπιστων υψηλού επιπέδου διαγνωστικών αλλά και θεραπευτικών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της Χειρουργικής, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, τις σύγχρονες τάσεις, αλλά και τις επιταγές της ιατρικής επιστήμης.

Στο Τμήμα υποστηρίζονται και νοσηλεύονται επεμβάσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των χειρουργικών ειδικοτήτων σε επίπεδο οξέων και χρόνιων νοσημάτων και σε επίπεδο μικρής, μέσης και μεγάλης βαρύτητας, τόσο στο περιβάλλον του τακτικού εξωτερικού ιατρείου, όσο και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και στο χειρουργείο.

Χειρουργική