Ακτινολογία - Ιατρική Απεικόνιση

Το Ακτινολογικό Tμήμα του Απολλωνείου Ιδιωτικού Νοσοκομείου λειτουργεί από το 1991 και αναβαθμίζεται συνεχώς με υπερσύγχρονο απεικονιστικό εξοπλισμό και με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Τον Μάϊο του 2005 έγινε το 1ο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Κύπρο που εφάρμοσε την 24ωρη εξυπηρέτηση ασθενών με άμεση εξυπηρέτηση τους από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και διάγνωση της εξέτασης του ασθενή από Ιατρό Ακτινολόγο.

Από τον Νοέμβριο του 2014 έχει εγκατασταθεί σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και εικόνας επικοινωνίας (PACS), σύστημα με το οποίο πέραν της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των εξετάσεων προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης με οποιοδήποτε Ιατρό ή Ιατρικό κέντρο εντός και εκτός Νοσοκομείου.

Στο ακτινολογικό τμήμα πέραν των διαγνωστικών εξετάσεων οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της απεικόνισης (Κλασική Ακτινολογία, Πανοραμικές – Κεφαλομετρικές, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας – DEXA, Μαστογραφίες, Υπερηχογραφήματα, Αξονική Τομογραφία και Μαγνητική Τομογραφία) εκτελούνται επεμβατικές πράξεις κατευθυνόμενες απεικονιστικά (Υπερηχογραφικά ή με Αξονικό Τομογράφο) που περιλαμβάνουν FNA- Βιοψίες, Παροχετεύσεις συλλογών, εγχύσεις κορτιζονούχων ουσιών σε αρθρώσεις κλπ.

Τηλ. Επικοινωνίας:

+357 22 469 160 / +357 22 469 167 

+357 22 469 066 / +357 22 469 214

Ακτινολογία - Ιατρική Απεικόνιση

Ιατρικό Δυναμικό

Το τμήμα λειτουργεί με πλήρη απασχόληση τριών Ιατρών – Ακτινολόγων: ο Δρ. Αντώνης Παπαλεοντίου (επικεφαλής του τμήματος) και οι Ιατροί Δρ. Πόλυς Ξενοφώντος και Δρ. Ευγένιος Κότσαπας, οι οποίοι καλύπτουν πλήρως το τμήμα επι 24ώρου βάσεως.

Απασχολούνται δεκατέσσερις τεχνολόγοι (όλοι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου στην Ακτινοτεχνολογική ή Ακτινοδιαγνωστική) πλήρους απασχόλησης, ενώ καλύπτεται με γραμματειακή κάλυψη από εννιά γραμματείς.

 

Διαγνωστικές εξετάσεις

 • Ψηφιακή Ακτινοσκόπηση όλων των οργάνων
 • Ψηφιακές απλές ακτινογραφίες όλων των οργάνων
 • Βαριούχος υποκλυσμός, Βαριούχο Γεύμα, Υστεροσαλπιγγογραφία, Πυελογραφία
 • Πανοραμική – Κεφαλομετρική
 • Ψηφιακές μαστογραφίες
 • Αξονικές Τομογραφίες όλων των οργάνων του σώματος
 • Εξειδικευμένες αξονικές τομογραφίες όπως ΗRCT πνεύμονος, HRCT λιθοειδών κ.λ.π.
 • Αναίμακτες στεφανιογραφίες με τελευταίου τύπου Αξονικό τομογράφο 64 τομών και Αξονικές Κολονογραφίες
 • Μαγνητικές τομογραφίες όλων των συστημάτων (περιλαμβανομένων Πολυπαραμετρικών Εξετάσεων)
 • Διαγνωστικές ψηφιακές αγγειογραφίες και αγγειογραφίες με μαγνητικό και αξονικό τομογράφο

Επεμβατικές - Θεραπευτικές εξετάσεις

 • Βιοψίες βλαβών όλων των προσπελάσιμων οργάνων, παροχετεύσεις συλλογών, αποστημάτων, εκχύσεις κορτιζονούχων ουσιών στις αρθρώσεις
 • Στερεοτακτικά κατευθυνόμενες με Μαστογράφο Βιοψίες