Παρέχουμε κορυφαίου επιπέδου υπηρεσίες υγείας στον τομέα της διάγνωσης και θεραπείας

Στο Απολλώνειο αξιοποιούμε την υψηλή τεχνογνωσία και την μακρόχρονη επιστημονική εμπειρία των στελεχών μας, καθώς και τον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουμε. Κλινικές, τμήματα και εργαστήρια του νοσοκομείου παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και λειτουργούν ως κέντρα αναφοράς για τα διάφορα νοσήματα. Η εύκολη πρόσβαση των πολιτών και η άμεση, βέλτιστη εξυπηρέτηση των προβλημάτων υγείας τους, στις άνετες και σύγχρονες εγκαταστάσεις και δομές μας, έχουν καταστήσει το Απολλώνειο Νοσοκομείο βασικό πυλώνα παροχής υπηρεσιών και φροντίδας της υγείας στην Κύπρο.

Από την 1η Μαΐου 2020, το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο έχει ενταχθεί στο ΓεΣΥ, εξυπηρετώντας, από την πρώτη μέρα, σημαντικό αριθμό ασθενών που εμπιστεύονται το Νοσοκομείο για την άρτια νοσοκομειακή περίθαλψη και διατηρώντας πάντα υψηλό επίπεδο στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Παρά την αύξηση στον όγκο εργασιών στόχος από την αρχή ήταν και παραμένει όπως δεν επηρεαστεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς κάτι το οποίο τι έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό.

Υπηρεσίες