Όραμα και Αποστολή

Γιατί η υγεία σας έχει προτεραιότητα

Η στελέχωση του νοσοκομείου με άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και η ομαδική εργασία και συνεργασία όλων των τμημάτων καθιστούν σήμερα το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο ως ένα από τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα ιατρικά κέντρα της Κύπρου.

Το Όραμα μας

Όραμα και Πρωταρχικός μας στόχος ήταν και είναι το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο να έχει ηγετική θέση σε ότι αφορά την ισότιμη και άμεση πρόσβαση, την αποτελεσματικότητα, την οργάνωση, την πρωτοπορία και την διατήρηση της ποιοτικής και αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών υγείας ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών.

Όραμα και Αποστολή

Αποστολή μας

Αποστολή και πρώτη μας προτεραιότητα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ασθενή, είναι να παράγουμε και να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας υψηλών προδιαγραφών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των χρηστών στις υπηρεσίες μας.