Επιστημονικές Επιτροπές

Επιτροπή Κλινικής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Κλινικής Διακυβέρνησης διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και των υπηρεσιών υγείας του Απολλώνειου Νοσοκομείου. Αποτελείται από τους: Δρ. Ιωάννη Τζανάβαρο, Δρ. Κωνσταντίνο Τσιούτη, Δρ. Πέτρο Πέτρου, Δρ. Γιώργο Σιάμισιη, Δρ. Αντιγόνη Ποντικού, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Υπεύθυνο Ποιότητας.

Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ορθή χρήση και ασφαλή εφαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής που εφαρμόζεται. Επιπλέον, υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου σε θέματα πολιτικής προμήθειας και χρήσης φαρμάκων, ενώ εγκρίνει την αγορά νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ακόμα, έχει την ευθύνη ελέγχου των δικαιολογητικών εγγράφων κατά την πρόσληψη νέου ιατρικού προσωπικού. Αποτελείται από τους: Δρ. Νικόλαο Πολυδώρου, Δρ. Παναγιώτη Σαββίδη, Δρ. Γιώργο Μηνά και Δρ. Εύη Παγδατή.

Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

Η Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης παρακολουθεί και ελέγχει περιστατικά καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης που πραγματοποιούνται εντός του Νοσοκομείου. Αποτελείται από τους: Δρ. Γιώργο Γεωργίου, Δρ. Γιώργο Σιακό, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Προϊστάμενο Πρώτων Βοηθειών, Προϊστάμενο Εντατικής και Προϊσταμένη Καρδιολογικού.

Επιτροπή Μεταγγίσεων Αίματος και Παραγώγων

Η Επιτροπή Μεταγγίσεων Αίματος και Παραγώγων σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετική στρατηγική διαχείρισης την οποία αναθεωρεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα, αναλύει και αναφέρει τυχόν αναφυλακτικές αντιδράσεις σε περιστατικά μεταγγίσεων στην Επιτροπή Κλινικής Διακυβέρνησης. Αποτελείται από τους: Δρ. Κωνσταντίνο Τσιούτη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και κα. Ανδρούλα Χάσικου.

Επιτροπή Διαχείρισης Ρίσκου

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ρίσκου είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό, την πρόληψη αλλά και τη διαχείριση πιθανών περιστατικών ή κινδύνων.

Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας

Η Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας διασφαλίζει τη δημιουργία και διαφύλαξη ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος εντός του Απολλωνείου τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους ασθενείς και τους επισκέπτες του. Αποτελείται από: Γενικό Διευθυντή, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Υπεύθυνη Τμήματος Καθαριότητας, Προϊστάμενο Πρώτων Βοηθειών, Υπεύθυνη Κλινικού Εργαστηρίου, Προϊστάμενο Εντατικής, Υπεύθυνο Ασφάλειας & Υγείας, Ιατρό Εργασίας, Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπεύθυνη Εισαγωγών Ασθενών, Μάγειρα, Τεχνολόγο Ακτινολόγο, Υπεύθυνο Τεχνικού Τμήματος, Εξωτερικό Σύμβουλο.

Επιτροπή Πρόληψης Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων

Η Επιτροπή Πρόληψης Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων του Απολλώνειου Νοσοκομείου σχεδιάζει, παρακολουθεί, αξιολογεί, προτείνει αυστηρά μέτρα πρόληψης και ελέγχει συστηματικά την εφαρμογή τους. Αποτελείται από τους: Δρ. Κωνσταντίνο Τσιούτη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας, κα. Ανδρούλα Χάσικου, Προϊστάμενο Εντατικής, Προϊστάμενη Χειρουργικού Β΄, Ιατρό Εργασίας, Εξωτερικό Σύμβουλο, Νοσηλεύτριες Λοιμώξεων.

Επιστημονικές Επιτροπές