Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Συνεργασίες

Οι ολοένα αυξανόμενες δραστηριότητες του Απολλώνειου Νοσοκομείου καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ένταξη στο δυναμικό του, άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού και παράλληλα την συνεχή εκπαίδευση του υφιστάμενου προσωπικού. Κινούμενο προς αυτή την κατεύθυνση, το Νοσοκομείο, έχοντας αναγνωρίσει ότι η συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική λύση τόσο για άμεσες όσο και για μέσομακροπρόθεσμες ανάγκες, προχώρησε σε σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών όπως:

 • Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο για την προσέλκυση αποφοίτων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης
 • Συμμετοχή σε ημέρες καριέρας των Πανεπιστήμιων

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Απασχόληση μεγάλου αριθμού φοιτητών (Trainees), που επιλέγουν το Απολλώνειο Νοσοκομείο για την «Πρακτική τους άσκηση»
 • Στήριξη των σπουδαστών, με καθοδήγηση και χορήγηση στοιχείων στις εκπαιδευτικές τους εργασίες
Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Συνεργασίες

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στο πλαίσιο καλλιέργειας των μεταξύ τους σχέσεων και της κοινής προσπάθειας τους για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας, έχουν συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της εκπαίδευσης, προς αμοιβαίο όφελος.

Το Μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων:

 • Τοποθέτηση φοιτητών της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο για σκοπούς πρακτικής/κλινικής εξάσκησης
 • Κοινές επιστημονικές, επιμορφωτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
 • Συμβουλευτικές – επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες
 • Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
 • Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα Υγείας

European University Cyprus

Το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Απολλώνειου Νοσοκομείου και του European University Cyprus αποτελεί το επιστέγασμα της έως τώρα μεταξύ τους συνεργασίας, όπου στοχεύει:

 • στην τοποθέτηση και επίβλεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου μας για σκοπούς Κλινικής Άσκησης και Πρακτικής
 • στη συν διοργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων (διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, ημερίδων, συνεδρίων, κτλ.) ενημερωτικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε θέματα που αφορούν σε κοινούς τομείς δραστηριότητας και των δύο μερών
 • στη συνεργασία για την υλοποίηση ερευνητικών δράσεων οι οποίες αφορούν σε πτυχιακές ή μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές των φοιτητών
 • Στην επιμέλεια, οργάνωση και παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος από το European university προς το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους νοσηλευόμενους του Απολλώνειου Νοσοκομείου
 • Στη συνεργασία για ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και διεκδίκηση ευκαιριών για αξιοποίηση εγχώριων και διεθνών ερευνητικών κονδυλίων.

St. George's University of London | University of Nicosia

Μνημόνιο Συνεργασίας με το St. George's University of London | University of Nicosia έχει συνάψει εδώ και πολλά χρόνια το Νοσοκομείο μας.

Το Μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων:

 • την Κλινική Άσκηση και Πρακτική των φοιτητών του
 • δυνατότητες συνεργασίας στην ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων
 • στη συν διοργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων (διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, ημερίδων, συνεδρίων, κτλ. )ενημερωτικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε θέματα που αφορούν σε κοινούς τομείς δραστηριότητας και των δύο μερών.