Γενικά

Στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο αναγνωρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό ως την κινητήρια δύναμη για την επιτυχία και την εξέλιξή μας.

Γι’ αυτό μεριμνούμε συστηματικά για ένα ευχάριστο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον βασισμένο στην αξιοκρατία και το ομαδικό πνεύμα.

Με στόχο τη διατήρηση της υψηλής εγκυρότητας και της αξιοπιστίας μας, επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση προσφέροντας έτσι σε όλο το προσωπικό ευκαιρίες για ατομική, ομαδική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Γενικά