Μέλος του Hellenic HealthCare Group

Από το 2021, το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο ανήκει στην οικογένεια του Hellenic Healthcare Group και εναρμονίζεται με τις διαδικασίες και τα υλικοτεχνικά στάνταρ του Ομίλου. Ο Όμιλος HHG, ο μεγαλύτερος όμιλος υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, διαθέτει 9 κορυφαία θεραπευτήρια:

Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic στην Κρήτη, City Hospital στην Καλαμάτα, Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και Αρεταίειο στην Κύπρο. Επίσης, διαθέτει τα προηγμένα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot, το Homecare κατ' οίκον υπηρεσίες υγείας, τα διαγνωστικά κέντρα Πlaton Δiagnosis, το Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής A-Lab, τη Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Υγεία IVF Εμβρυογένεσις, την Y-Logimed και τη GMP με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την εταιρία Business Care με υπηρεσίες εργασιακής ασφάλειας και υγείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Heal Academy για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα ιατρικής, νοσηλευτικής και όλων των επιστημών υγείας. Από το 2020 είναι μέλος του ΓεΣΥ, εξυπηρετώντας σημαντικό αριθμό ασθενών που το εμπιστεύονται για την άρτια νοσοκομειακή περίθαλψη. Eπίσης διατηρεί συνεργασίες κύρους με διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα και ιατρικά κέντρα.

Μέλος του Hellenic HealthCare Group