Η γνώμη σας μετρά

Δημογραφικά Στοιχεία

Επιλέξτε φύλο
Επιλέξτε διαμονή
Επιλέξτε ηλικία
Επιλέξτε Λόγως Προσέλευσης

Ερωτήσεις Αξιολόγησης

Invalid Input

Νοσηλευτική Φροντίδα

6. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την νοσηλεία σας στο Νοσοκομείο μας

Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε

Δωμάτιο

7. Πόσο ικανοποιημένος είστε από το δωμάτιο στο Νοσοκομείο μας

Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε

Γεύματα

8. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τα γεύματα στο Νοσοκομείο μας

Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε

Γενική Εξυπηρέτηση Εσωτερικών Ασθενών

9. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη γενική εξυπηρέτηση του Νοσοκομείο μας

Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε

Ειδικότητα Ιατρού

Παρακαλούμε επιλέξτε
Invalid Input

Γενική Εξυπηρέτηση Εξωτερικών Ασθενών

12. Πόσο ικανοποιημένος είστε σχετικά με τα παρακάτω:

Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε

Επίσκεψη σε Ασθενή

Παρακαλούμε επιλέξτε

14. Πόσο ικανοποιημένος είστε σχετικά με τα παρακάτω:

Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε

Συνολική Αξιολόγηση Νοσοκομείου

15. Επίσκεψη στο Νοσοκομείο

Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε
Invalid Input