Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Ημερίδα σε θέματα Πυροπροστασίας

 

13/06/18 Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Ημερίδα σε θέματα Πυροπροστασίας

Πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου, 2018, Εκπαιδευτική Ημερίδα σε θέματα Πυροπροστασίας για το προσωπικό του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου. Η ημερίδα ξεκίνησε με την παρουσίαση εποπτικού υλικού στο χώρο συνεδριάσεων του Νοσηλευτηρίου. Στη συνέχεια, έγινε προσομοίωση φωτιάς στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων του Νοσηλευτηρίου, εκπαίδευση και χρήση φορητών πυροσβεστήρων Ξηράς Πυροσβεστικής σκόνης και Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) στο σβήσιμο της φωτιάς. 
Η εν λόγω εκπαιδευτική ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο οργάνωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται ή διακινούνται στις εγκαταστάσεις του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου.
 

 


.

Find a Doctor

  • Search


May the lord bless you and take care of you. May the lord be kind and gracious to you.  May the lord look on you with favour and give you peace. Thank you, Christos Michaelides

To my doctor, the nurses and support staff at the Apollonion Hospital. Thank you for taking care of me through my operation, AGAIN!!! Ifigeneia Patsali