«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών»

 

15/05/18 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών»

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο συμμετείχε  στην Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων στις 08 Μαίου 2018 στο πλαίσιο της πολιτικής του Ευρωπαικού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών».
Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οικονομική στήριξη του EU-OSHA.
Σκοπός της Συνάντησης ήταν:
• η ενημέρωση σχετικά με την νέα Ευρωπαϊκή Εκστρατεία 2018-2019 με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών», και
• ο καθορισμός των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν από τους ίδιους τους Εταίρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2018-2019.

 


.

Find a Doctor

  • Search


May the lord bless you and take care of you. May the lord be kind and gracious to you.  May the lord look on you with favour and give you peace. Thank you, Christos Michaelides

To my doctor, the nurses and support staff at the Apollonion Hospital. Thank you for taking care of me through my operation, AGAIN!!! Ifigeneia Patsali