Δηλητηριώδες Δήγμα από φίδι και επιπλοκές’

 

01/02/18 Δηλητηριώδες Δήγμα από φίδι και επιπλοκές’


Η Επιστημονική Επιτροπή του Απολλωνείου Ιδιωτικού Νοσοκομείου οργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο στην αίθουσα Επιστημονικών Συνεδριάσεων του Απολλωνείου Ιδ.Νοσοκομείου.

 

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 στις 19:30
‘Δηλητηριώδες Δήγμα από φίδι και επιπλοκές’.
Δρ. A. Ρουσιάς/Γ.Μηνα/Κιτσιος. .

Find a Doctor

  • Search


May the lord bless you and take care of you. May the lord be kind and gracious to you.  May the lord look on you with favour and give you peace. Thank you, Christos Michaelides

To my doctor, the nurses and support staff at the Apollonion Hospital. Thank you for taking care of me through my operation, AGAIN!!! Ifigeneia Patsali