Πύργου Τεχνολογίας NBI (Narrow Band Imaging

 

08/11/17 Πύργου Τεχνολογίας NBI (Narrow Band Imaging

Τo Απολλώνειο Νοσοκομείο και ο Ουρολόγος Πρόδρομoς Φιλίππου ανακοινώνουν την εγκατάσταση του πρώτου στην Κύπρο Πύργου Τεχνολογίας NBI (Narrow Band Imaging), του κατασκευαστικού οίκου OLYMPUS. Το τμήμα Ενδοσκοπικής Ουρολογίας του Απολλώνειου Νοσοκομείου, πρωτοπόρο στην ανανέωση της τεχνολογικής του υποδομής, προμηθεύτηκε πρόσφατα την “τελευταία λέξη” της ιατρικής τεχνολογίας, επενδύοντας σε πύργο Yψηλής Ανάλυσης (High Definition). Η τεχνολογία NBI καθιστά το αποτέλεσμα της κυστεοσκόπησης πιο αξιόπιστο σε σχέση με την παραδοσιακή τεχνική, επιτρέποντας τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση βλαβών της ουροδόχου κύστεως. Έτσι, το νέο σύστημα ενδοσκόπησης παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα προς όφελος των ασθενών.

 

Find a Doctor

  • Search


May the lord bless you and take care of you. May the lord be kind and gracious to you.  May the lord look on you with favour and give you peace. Thank you, Christos Michaelides

To my doctor, the nurses and support staff at the Apollonion Hospital. Thank you for taking care of me through my operation, AGAIN!!! Ifigeneia Patsali